Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αποστολή και Αρμοδιότητες


Να υποστηρίζει και να ενισχύει την εμπιστοσύνη του κοινού στo Ελεγκτικό Επάγγελμα μέσω άσκησης ουσιαστικής, ανεξάρτητης εποπτεία και προώθησης της τήρησης υψηλών προδιαγραφών ελέγχου.

Πρωταρχικές αρμοδιότητες και ευθύνες της ΕΔΕΕλΕπ είναι:

• η έγκριση και εγγραφή στο Μητρώο των νόμιμων ελεγκτών και των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων
• η υιοθέτηση προτύπων επαγγελματικής δεοντολογίας και εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των νόμιμων ελεγκτικών γραφείων καθώς και ελεγκτικών προτύπων
• η συνεχής εκπαίδευση, η διασφάλιση ποιότητας και η τήρηση συστημάτων διερεύνησης και κυρώσεων.


No documents found


Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου