Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Επικοινωνία
Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος


Λεωφ. Μακαρίου 56 & Δημοφώντος 1-3
Lamda Tower, 2ος όροφος
1075 Λευκωσία

Τηλ. 22 284800
Φαξ 22 284898

E - mail: info@cypaob.gov.cyΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου