Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Επικοινωνία
Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος
Γωνία Μιχαήλ Καραολή & Γρηγόρη Αυξεντίου,
1441 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22602402 +357 22602279
Φαξ : +357 22605047

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@cypaob.gov.cyΚυβερνητική Πύλη Διαδικτύου