Κυπριακή Δημοκρατία
ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο


Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος

Η Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος είναι η δημόσια ανεξάρτητη εποπτική Αρχή

υπεύθυνη για την εποπτεία του Ελεγκτικού Επαγγέλματος στην Κύπρο..ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για δημιουργία καταλόγου «Εγκεκριμένων Ερευνώντων Λειτουργών για Πειθαρχικές Έρευνες»
Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου